OM OSS

About us

På Fjelltroll kennel har vi Siberian Husky og Norsk Buhund, samt en Flat Coated Retriever og en Volpino. Vi bor sør for Trondheim, i Rennebu kommune nær fjellområdet Trollheimen. Vi er en familie på seks, mamma Ine og pappa Tormod, Lucas på 12 år, Storm på 6 år, Jonas på 3 år og baby Mathias. Vi liker oss ute, fisker, lager bål, sykler, går tur, ligger i telt, jakter, leker og har det moro i naturen. Vi elsker å gå på ski, men bare med hund, og mor og Lucas er i tillegg veldig glad i utstillinger. 
On the kennel we have Siberian Huskies and Norwegian Buhund, and also a Flat Coated Retriever and a Volpino. We live south of Trondheim, in Rennebu county near the mountains Trollheimen. We are a family of six, Ine and Tormod, and the kids Lucas, Storm, Jonas and Mathias. We love to hike, fish, camp, hunt, play and have fun in nature. We love to skii, but only with dogs, and the kennelmother and Lucas also loves to show the dogs.

Det har alltid vært målet å kunne kjøre løp, men helse, svangerskap og prioritering av familien har gjort at vi ikke har kommet ordentlig i gang. Det vil si, vi kommer aldri til å kjøre Finnmarksløpet eller slike lange løp, trene titalls mil i uka og bruke all vår tid til dette .. Og ikke kommer vi til å prioritere løps-vinnende egenskaper i vår avl heller. Det er derimot kjempeviktig for oss at våre siberians trekker godt, til vårt nivå. Og vi vil kjøre løp, på sikt, med de hundene vi har. De går nok ikke like fort som de mer renavlede løpshundene, og det er også grunnen til at vi anbefaler alle som vil drive med hundekjøring, å kjøpe valp fra de som virkelig kan dette og driver med dette. For oss er hundene familiehunder som er med på mange ulike aktiviteter, ikke bare trekk. 
Our goal has always been to race the dogs, but health, pregnancy and prioritize the family hade made us put this on hold for a while. But, we will never run Iditarod or Finnmarksløpet, or such long races, train for hours each day and use all our time on this.. and we will not prioritize racing-characteristics in our dogs. It is important that our siberians run and love to work in harness, for our use. And we will race, with the dogs we have. They might not run as fast as racingsiberians, and thats why we recommand those who want a racing Siberian to buy from someone who does race their dogs. For us the dogs are familymembers and do a lot of activities, not only work in harness.

Mange tror at vi bor i skogen, på fjellet, på gård eller småbruk. Men selv om vi har flere hunder, bor vi midt i et boligfelt i sentrum i bygda vår. Nær tilgang til skole og butikk, og hundene og valpene våre blir derfor godt miljøtrent.  Vi har skiløypa rett borti veien her, med endeløse løyper. Huset er stort, med god plass. Vi har hundegård, som alle hundene elsker å oppholde seg i - iallefall noen timer av gangen. 
A lot of those who visit us thought in before hand that we live out in the woods, in the mountains, maybe on a farm. But even if we have many dogs at home, we are actually living in a neighborhood near the center of our little town. We live close to the school and shops, so our dogs and puppies are getting well trained on traffic and people. We can go skiing and sledding from our house, out to the mountain. The house is big with lots of room. We have a dogyard, whom most of our dogs love to play in.