Tisper

Kennelens tisper

Raseavl

Siberian Husky

Vårt formål er å få frem gode trekkhunder og trivelige familiemedlemmer, som jobber bra både selvstendig og i team, som har sterke poter som egner seg for både snø og grus, som har en tykk, vannavstøtende pels som holder dem varme om vinteren, men som ikke er i veien for dem. Fri for sykdommer, og eksteriør etter rasestandaren. Middels store hunder, hverken for langbeinte eller for kortbeinte, med en harmonisk kropp, som egner seg for trekk, med gemytt som en Siberian Husky skal ha - vennlig, sosial, arbeidsglad, energisk og familiekjær.

For å kjøpe Siberian Husky fra kennel Fjelltroll må du:
- Lese deg opp på rasens begrensninger, som at den ikke skal gå løs
- Ønske å øyelyse og gonioskopere ved 1-2 års alder.
- Være aktiv med hunden din og gi den et tilfredsstillende liv.
- Ikke bruker hunden til blandingsavl.
- Setter deg inn i våre avlsmål og verdier, og er enige i disse.
- Holder kontakt med oss som oppdrettere.
- Lar oss få hunden tilbake dersom den noen gang må omplasseres.

Norsk Buhund

Vårt formål er å avle fysisk og mentalt friske hunder som kan være til glede for sin familie i mange år. Rasen er utrydningstruet og måten å drive avl på gjøres litt annerledes enn på Siberian Husky. Feks kan vi ikke utelukke alle skavanker eller uheldige trekk hos avlsdyrene. Det vil si at vi ikke tar hensyn til fargefeil, for store ører, en manglende tann, størrelse eller andre ubetydelige feil. Vi forsøker i alle sammensetninger å ikke doble negative egenskaper, være seg helse, gemytt eller eksteriør. Rasens største problem er innavl, og det gjør at vi har som mål å aldri avle kombinasjoner som gir mer enn 3% innavlsoffisient over 6 generasjoner. Innavl kommer av matadoravl, og frykt for å avle på små feil eller annen helsestatus enn "fri". Vi avler på C hofter dersom det er nødvendig, dersom kombinasjonen gir en lav innavlsgrad og dersom HD index ikke ser for dårlig ut.

For å få kjøpe Norsk Buhund av kennel Fjelltroll må du:

- HD røntge og øyelyse ved 1 års alder
- Være villig til å bruke hunden i avl/leie ut til avl
- Ser viktigheten av at nettopp din familiehund helsesjekkes og brukes i avl
- Ikke bruker hunden i avl mer enn helt max 20 valper
- Ikke gjør kombinasjoner som gir mer enn 3% i innavl over 6 generasjoner
- Holder kontakt med oss som oppdrettere
- Setter deg inn i våre verdier og avlsmål, og er enig med dette
- La oss få hunden tilbake dersom den noen gang må omplasseres