Norsk Buhund

En av Norges nasjonalskatter

Vårt formål er å avle fysisk og mentalt friske hunder som kan være til glede for sin familie i mange år. Rasen er utrydningstruet og måten å drive avl på gjøres litt annerledes enn på Siberian Husky. Feks kan vi ikke utelukke alle skavanker eller uheldige trekk hos avlsdyrene. Det vil si at vi ikke tar hensyn til fargefeil, for store ører, en manglende tann, størrelse eller andre ubetydelige feil. Vi forsøker i alle sammensetninger å ikke doble negative egenskaper, være seg helse, gemytt eller eksteriør. Rasens største problem er innavl, og det gjør at vi har som mål å aldri avle kombinasjoner som gir mer enn 3% innavlsoffisient over 6 generasjoner. Innavl kommer av matadoravl, og frykt for å avle på små feil eller annen helsestatus enn "fri". Vi avler på C hofter dersom det er nødvendig, dersom kombinasjonen gir en lav innavlsgrad og dersom HD index ikke ser for dårlig ut. 

For å få kjøpe Norsk Buhund av kennel Fjelltroll må du:

- HD røntge og øyelyse ved 1 års alder
- Være villig til å bruke hunden i avl/leie ut til avl
- Ser viktigheten av at nettopp din familiehund helsesjekkes og brukes i avl
- Ikke bruker hunden i avl mer enn helt max 20 valper
- Ikke gjør kombinasjoner som gir mer enn 3% i innavl over 6 generasjoner
- Holder kontakt med oss som oppdrettere
- Setter deg inn i våre verdier og avlsmål, og er enig med dette
- La oss få hunden tilbake dersom den noen gang må omplasseres